اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

26 اردیبهشت 1402

لزوم 10 رقمی شدن کدهای تعرفه در حوزه اوراسیا

طی اطلاع اتاق ایران در خصوص لزوم 10 رقمی شدن کدهای تعرفه اوراسیا
اطلاعات بیشتر

گمرک hxinkvysbaawvpcq