اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

11 مرداد 1401

  • خانه
  • لزوم 10 رقمی شدن کدهای تعرفه در حوزه اوراسیا

لزوم 10 رقمی شدن کدهای تعرفه در حوزه اوراسیا

طی اطلاع اتاق ایران در خصوص لزوم 10 رقمی شدن کدهای تعرفه اوراسیا
اطلاعات بیشتر

گمرک hxinkvysbaawvpcq