اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

16 آذر 1401

  • خانه
  • صادرات ماهی سالمون

صادرات ماهی سالمون

ورود ماهی سالمون به اقلیم کردستان عراق از کشورمان به صورت زنده، تازه و منجمد برای مصرف خوراکی و بچه ماهی برای پرورش دادن
جهت استحضار اعضای محترم اتاق بازرگانی سمنان طی اطلاع سازمان توسعه تجارت