اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

16 آذر 1401

نمایشگاه بین المللی اتوبوس و تجهیزات وابسته – ترکیه 5 الی 8 خرداد 1401

نمایشگاه بین المللی اتوبوس و تجهیزات وابسته – ترکیه 5 الی 8 خرداد 1401
İran Chamber- 25 May 2022 – Copy