اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

16 آذر 1401

photo_۲۰۲۲-۰۴-۱۳_۱۷-۳۸-۴۱

حکم انتصاب مسئول دفتر شورای بسیج تجار و فعالان اقتصادی استان سمنان

در نشست مشترک رئیس اتاق سمنان و رئیس سازمان بسیج اصناف صورت پذیرفت
آقایان محمد همتیان به سمت ” دبیر دفتر شورای بسیج تجارو فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی سمنان ” منصوب و آقای مهدی ابوالخیریان به سمت ” مسئول دفترشورای بسیج تجار و فعالان اقتصادی معرفی گردیدند