اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

20 مرداد 1401

بخشودگی جریمه تسهیلات پرداختی از ابتدای سال 1394 به کشاورزان خسارت دیده

بخشودگی جریمه تسهیلات پرداختی از ابتدای سال 1394 به کشاورزان خسارت دیده

اینجا را کلیلک نمایید