اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

4 خرداد 1402

بخشودگی جریمه تسهیلات پرداختی از ابتدای سال 1394 به کشاورزان خسارت دیده

بخشودگی جریمه تسهیلات پرداختی از ابتدای سال 1394 به کشاورزان خسارت دیده

اینجا را کلیلک نمایید