اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

16 آذر 1401

دستور العمل ممنوعیت بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان

دستور العمل ممنوعیت بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان در قالب انواع سپرده ها توسط بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی 

اینجا را کلیلک نمایید