اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

29 آبان 1401

شرایط مقرر جهت صادرات شیر خشک صنعتی ، کره ، چربی ، شیر خام (خامه) و روغن حیوانی

شرایط مقرر جهت صادرات شیر خشک صنعتی ، کره ، چربی ، شیر خام (خامه) و روغن حیوانی
اطلاعات بیشتر