اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

12 مرداد 1401

ابلاغ دستورالعمل آیین نامه و طرح مربوط به صنایع و واحدهای صنعتی کشور پدافند غیر عامل