اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

25 دی 1400

ابلاغ دستورالعمل آیین نامه و طرح مربوط به صنایع و واحدهای صنعتی کشور پدافند غیر عامل