اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

16 آذر 1401

ابلاغ دستورالعمل آیین نامه و طرح مربوط به صنایع و واحدهای صنعتی کشور پدافند غیر عامل