اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

16 آذر 1401

  • خانه
  • دستورالعمل و آئین نامه ها
  • آئین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 47 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10 بهمن 1400 با موضوع تشخیص ایرانی یا خارجی بودن کالا های مکشوفه 

آئین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 47 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10 بهمن 1400 با موضوع تشخیص ایرانی یا خارجی بودن کالا های مکشوفه 

آئین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 47 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10 بهمن 1400 با موضوع تشخیص ایرانی یا خارجی بودن کالا های مکشوفه
اطلاعات بیشتر در پیوست