سمینار اصول تجارت به عراق

چاپ
Share/Save/Bookmark

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی ، صنایع ،معادن و کشاورزی سمنان سمینار اصول تجارت با کشور عراق در محل سالن اجتماعات اتاق بازرگانی سمنان برگزار گردید
نجات نیا مدرس این دوره آموزشی تجارت متقابل با عراق را مهم عنوان و بیان داشت: عراق پول خوبی دارد و نیاز به بازسازی دارد
وی گفت : نفت مولفه صادرات خوبی نیست چون این منبع بزرگ فقط در اختیار دولت ها قرار دارد

وی ادامه دارد : در بازار عراق اطلاعات درستی وجود ندارد ، فرصت طلایی و فوق العاده ناپایدار برای ایران مهیا است ، لذا اگر از این فرصت نتوانیم استفاده نکنیم رقبای دیگر این فرصت را تصاحب می کنند

نجات نیا معتقد است ارزانترین کالا از ایران به عراق میرسد زیرا فاصله ایران به عراق نزدیک و استراتژیک است که دیگر کشورها این فرصت را ندارند

وی ادامه داد : عراق حاکمیت فدرال دارد بنابراین استان های عراق می توانند بدون حاکمیت با عراق با تجار و صادرکنندگان ایرانی مراودات تجاری منعقد نمایند
در ادامه این نشست محوریت و ترجیحات تجاری عراق مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت