نحوه استعلام مبادی از روستا به سامانه جامع انبارها

چاپ
Share/Save/Bookmark

نحوه استعلام مبادی و مقاصد جابجایی بار از روستاها به سامانه جامع انبارها لطفا فایل ذیل را دانلود بفرمایید