اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

26 اردیبهشت 1402

کشاورزی

پتانسیلهای و توانمندیهای بخش کشاورزی استان سمنان

• وجود اقلیم متنوع و مناسب جهت کشت انواع محصولات زراعی و باغی
• امکان تولید نهال و توسعه کشت درختان مثمر و غیر ثمر در اراضی شیب دارو کم بازده
• توانایی ایجاد اشتغال مولد مستقیم و غیر مستقیم
• وجود زمینه لازم برای ایجاد و توسعه شرکتهای خدمات مکانیزاسیون
• تنوع شرایط اکولوژیکی و پوشش گیاهی در عرصه جنگلی استان
• وسعت نسبتاً زیاد عرصه های مرتعی استان
• امکان کاشت گیاهان دارویی در سطح مراتع استان
• وجود بسترهای مناسب برای توسعه صنایع دستی و روستایی و وجود نواحی صنعتی
• سرمایه گذاری انجام شده در زمینه صنایع تبدیلی و فرآوری و بسته بندی
• وجود مراکز آموزشی و علمی کاربردی در استان
• وجود زمینه های لازم جهت افزایش سطح تولید انواع فرآورده های دامی ، طیور و آبزیان
• وجود فارغ التحصیلان بخش کشاورزی و امکان بهره گیری از آنان در جهت افزایش بهره وری
• وجود گمرک مستقل
• نزدیکی استان به بازار تهران و هم مرز بودن با استانهای خراسان رضوی ، گلستان ، یزد ، اصفهان و مازندران
• وجود بهره برداران سخت کوش و زحمت کش و کارشناسان و افراد خبره در بخش کشاورزی