اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

2 آذر 1401

مجمع عمومی اتاق مشترک ایران عراق 9 آذر 1400

به اطلاع می رساند با عنایت به تصویب تقویم برگزاری مجمع عمومی اتاق ایران و عراق خواهشمند است جهت برخورداری از حق کاندیداتوری و اعطای رای حداکثر تا تاریخ ۱۶۰۰/۰۹/۰۹
نسبت به ثبت درخواست عضویت یا تمدید عضویت اقدام فرمایند: اطلاعات بیشتر در لینک ذیل
https://ir-iqcc.com/?p=14745