اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

16 آذر 1401

امکان تهاتر برنج و حبوبات تولید میانمار با دیگر محصولات ایران

امکان تهاتر برنج و حبوبات تولید میانمار با دیگر محصولات ایران مانند میلگرد و فولاد
اطلاعات بیشتر