اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

11 مرداد 1401

  • خانه
  • فرصت های تجاری
  • علاقمندی مدیرعامل شرکت زنجیره ای اسمال در آلماتی قزاقستان جهت تامین کالاهای مورد نیاز آن شرکت از ایران پیرو تحریم های اعمالی از سوی غرب بر روسیه

علاقمندی مدیرعامل شرکت زنجیره ای اسمال در آلماتی قزاقستان جهت تامین کالاهای مورد نیاز آن شرکت از ایران پیرو تحریم های اعمالی از سوی غرب بر روسیه

علاقمندی مدیرعامل شرکت زنجیره ای اسمال در آلماتی قزاقستان جهت تامین کالاهای مورد نیاز آن شرکت از ایران پیرو تحریم های اعمالی از سوی غرب بر روسیه
14010109095735u8[002] (1)