اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

26 اردیبهشت 1402

علاقمندی مدیرعامل شرکت زنجیره ای اسمال در آلماتی قزاقستان جهت تامین کالاهای مورد نیاز آن شرکت از ایران پیرو تحریم های اعمالی از سوی غرب بر روسیه

علاقمندی مدیرعامل شرکت زنجیره ای اسمال در آلماتی قزاقستان جهت تامین کالاهای مورد نیاز آن شرکت از ایران پیرو تحریم های اعمالی از سوی غرب بر روسیه
14010109095735u8[002] (1)