اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

16 آذر 1401

  • خانه
  • فرصت های تجاری
  • گزارش ارسالی از وزارت امور خارجه در خصوص افزایش چشمگیر مبادلات تجاری ایران و رومانی در سال 2021

گزارش ارسالی از وزارت امور خارجه در خصوص افزایش چشمگیر مبادلات تجاری ایران و رومانی در سال 2021

گزارش ارسالی از وزارت امور خارجه در خصوص افزایش چشمگیر مبادلات تجاری ایران و رومانی در سال 2021
گزارش افزایش مبادلات تجاری ایران و رومانی (1)