اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

16 آذر 1401

  • خانه
  • فرصت های تجاری
  • اعلام آمادگی شرکت روسی “اورال لیسپرام” در خصوص صادرات چوب و کود بیولوژيیکی به کشور

اعلام آمادگی شرکت روسی “اورال لیسپرام” در خصوص صادرات چوب و کود بیولوژيیکی به کشور

اعلام آمادگی شرکت روسی “اورال لیسپرام” در خصوص صادرات چوب و کود بیولوژيیکی به کشور
اطلاعات بیشتر