اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

31 شهریور 1401

  • خانه
  • فرصت های تجاری
  • شرایط واگذاری زمین به سرمایه گذاران در عراق – تهیه شده در سفارت کشورمان در بغداد

شرایط واگذاری زمین به سرمایه گذاران در عراق – تهیه شده در سفارت کشورمان در بغداد

شرایط واگذاری زمین به سرمایه گذاران در عراق – تهیه شده در سفارت کشورمان در بغداد
اطلاعات بیشتر