اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

30 اردیبهشت 1402

       فرصت های سرمایه گذاری استان سمنان
  • مرکز خدمات سرمایه گذاری بعنوان پنجره واحد سرمایه گذاری، با حضور نمایندگان تام الاختیار دستگاه­های اجرایی تسهیل و تسریع در امور مربوط به سرمایه گذاران اعم از داخلی و خارجی را در استان سمنان پیگیری نموده و آماده ارائه خدمات به متقاضیان سرمایه گذاری می باشد.
 
  • فرصت های سرمایه گذاری استان سمنان به پیوست ذیل به دو زبان فارسی  و انگلیسی در دسترس می باشد
  دانلود نسخه فارسی