مقدمه

چاپ

در این قسمت آموزش‌هایی برای آشنایی افراد با امور قانونی راه‌اندازی یک کسب‌وکار جدید اشاره شده است. این آموزش‌ها تمامی موارد حقوقی راه‌اندازی یک کسب‌وکار جدید از ابتدای شکل‌گیری ایده تا استارت‌آپ و یک کسب‌وکار پایدار را در بر می‌گیرد. آموزش‌های حقوقی به نحوی طراحی شده است که در ابتدا توضیحی در مورد هر یک از قوانین داده شده و تمامی مراحلی که باید یک کسب‌وکار نوپا در مسیر اجرای این قانون طی کند به‌صورت مرحله‌به‌مرحله آموزش داده می‌شود