اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

25 اردیبهشت 1402

کمیسیون کشاورزی و آب

رئیس : آقای مهدی حداد

نائب رئیس : مسعود اعوانی

دبیر :  آقای محمد بی طرف

تلفن: 33464002-023
فكس: 33464500-023
آدرس: سمنان ـ بلوار 17 شهریور ـ خ میرزاکوچک خان جنگلی كدپستي 3519743515

وظایف کمیسیون کشاورزی:
1 تخصصی دیدن نقاط ضعف بخش کشاورزی می باشد و اینکه بتوانیم با مطالعات تحقیقاتی و علمی کارشناسی عارضه یابی نماییم و برای آنها راهکارهای مناسب و علمی ارائه دهیم.
2- یکی دیگر از وضایف کمیسیون وارد کردن دانش فنی و تکنولوزی به جلسات کمیسیون است.
3-مشارکت گروهی اعضاء و کمیته های فرعی بخش کشاورزی در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها و کمک در جهت تحقق هدفهای کمی و کیفی برای دسترسی به منافع ملی و ارتقاء و پیشرفت به بازارهای هدف

اخبار کمیسیون کشاورزی 

در هشتمین نشست کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی سمنان: «طرح اصلاح الگوی کشت» مورد بررسی قرار گرفت