حمید علوی عضو هیات رئیسه  اتاق سمنان در نشست مدیران اقتصادی مطرح کرد : کوچک سازی دولت بهترین را برون رفت از شرایط فعلی است

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان چهل و هفتمین نشست هیات نمایندگان با حضور صادقی سرپرست معاونت هماهنگی اقتصادی و مدیران دستگاه های اجرایی در سالن جلسات این اتاق برگزار گردید حمید علوی در چهل و هفتمین نشست هیات نمایندگان اتاق گفت : کوچک سازی دولت بهترین را برون رفت […]

محمود نجفی سهی عضو هیات رئیسه اتاق سمنان :زمانبندی خاموشی صنایع در فصل تابستان باید به  تولیدکنندگان اطللاع داده شود

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان چهل و هفتمین نشست هیات نمایندگان با حضور صادقی سرپرست معاونت هماهنگی اقتصادی و مدیران دستگاه های اجرایی در سالن جلسات این اتاق برگزار گردید محمود نجفی سهی عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی سمنان در چهل و هفتمین نشست هیات نمایندگان خطاب به مدیران […]