اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

26 اردیبهشت 1402

ترخیص-کالا-از-گمرک_afu0

آشنایی با قوانین و مقررات گمرکی 18 مهر 1390

مرکز آموزش اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان سمنان برگزار می کند

آشنایی با قوانین و مقررات گمرکی
29 مهر 1400
ساعت 9 الی 13

لینک ثبت نام

https://www.seccima.ir/registeramozesh