اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

4 خرداد 1402

photo_2022-03-02_09-17-12

تخصصی معرفی فرصت های تجاری و سرمایه گذاری در کشور سوئد

مرکز آموزش اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی سمنان با همکاری اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوئد برگزار می نماید

👈🏿 وبینار « تخصصی معرفی فرصت های تجاری و سرمایه گذاری در کشور سوئد»

◽️مدرس : دکتر عبدالرضا رضایی هنجنی ،رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوئد
◽️ زمان : چهارشنبه 18 اسفند 1400
ساعت 10 صبح

جهت ثبت نام به لینک مراجعه نمائید

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۲۳۳۱۶۵۱۲۰۴ تماس حاصل فرمایید

@seccima
www.seccima.ir