اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

4 خرداد 1402

9ab3650b-9986-4a0f-baf1-3650539d7724

مرکزآموزش اتاق بازرگانی سمنان برگزار می نماید  وبینار مدیریت و درآمدزایی از شبکه های اجتماعی

مرکزآموزش اتاق بازرگانی سمنان برگزار می نماید
وبینار مدیریت و درآمدزایی از شبکه های اجتماعی

چهارشنبه : اول تیرماه 1401
مدرس : استاد اسماعیل نورمحمدی

لطفا جهت ثبت نام به لینک زیر مراجعه فرمایید :

ثبت نام دوره آموزشی