اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

30 شهریور 1401

  • خانه
  • فراخوان
  • مرکزآموزش اتاق بازرگانی سمنان برگزار می نماید  وبینار مدیریت و درآمدزایی از شبکه های اجتماعی
مرکزآموزش اتاق بازرگانی سمنان برگزار می نماید  وبینار مدیریت و درآمدزایی از شبکه های اجتماعی

مرکزآموزش اتاق بازرگانی سمنان برگزار می نماید  وبینار مدیریت و درآمدزایی از شبکه های اجتماعی

مرکزآموزش اتاق بازرگانی سمنان برگزار می نماید
وبینار مدیریت و درآمدزایی از شبکه های اجتماعی

چهارشنبه : اول تیرماه 1401
مدرس : استاد اسماعیل نورمحمدی

لطفا جهت ثبت نام به لینک زیر مراجعه فرمایید :

ثبت نام دوره آموزشی