اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

4 خرداد 1402

401

وبینار ( آشنایی باعقود و قراردادهای بانکی-27 آبان1400

مرکز آموزش اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی سمنان برگزار می کند/▪️وبینار ( آشنایی باعقود و قراردادهای بانکی )/زمان پنج شنبه 27 آبان ساعت 10 صبح
▪️ سرفصل دوره آموزشی قراردادهای عقود بانکی، ضمانت نامه ها و مقررات حاکم بر آن/▫️آشنایی کلی با اقسام عقود در نظام بانکداری ایران ( تحلیل قراردادهای بانکی، رابطه بانک و مشتری بر اساس قرارداد و …)
• فروش اقساطي/ مضاربه/ جعاله/ مشاركت مدني/ بررسی ابعاد حقوقی ضمانت‌نامه‌های بانکی/ مفهوم ضمانت نامه بانکی، شرایط صدور ضمانتنامه بانکی، حقوق و تکالیف طرفین و … )▪️ بررسی روشهای وصول مطالبات بانکی
مدرس :🔸مصطفی خلیلی
🔹مدرس و مشاور عالی حقوق کسب و کار🔹کارشناس و تحلیلگر حقوق اقتصادی
لینک ثبت نام