اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

28 اردیبهشت 1402

iran.pakstan

وبینار «اصول تجارت با کشور پاکستان » 30 دی 1400

مرکز آموزش اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی سمنان برگزار می نماید
👈🏿 وبینار «اصول تجارت با کشور پاکستان »
◽️مدرس : جناب آقای محمد آقازاده رودسری
◽️ زمان :پنج شنبه – 30دی 1400
ساعت 10 صبح
جهت ثبت نام به لینک ذیل مراجعه نمائید
https://www.seccima.ir/registeramozesh/