اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

4 خرداد 1402

141252

وبینار «اعتبارات اسنادی »

مرکز آموزش اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی سمنان برگزار می نماید

وبینار «اعتبارات اسنادی »

◽️مدرس : جناب آقای اسماعیل محققی
◽️ زمان :پنج شنبه – 23 دی 1400
ساعت 10 الی 13

جهت ثبت نام به لینک ذیل مراجعه نمائید

ثبت نام دوره آموزشی