اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

17 آذر 1401

  • خانه
  • فراخوان
  • وبینار « مهارت های جذب و استخدام و فنون مصاحبه- 24 بهمن 1400
وبینار « مهارت های جذب و استخدام و فنون مصاحبه- 24 بهمن 1400

وبینار « مهارت های جذب و استخدام و فنون مصاحبه- 24 بهمن 1400

مرکز آموزش اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی سمنان برگزار می نماید

👈🏿 وبینار « مهارت های جذب و استخدام و فنون مصاحبه »

◽️مدرس : جناب آقای دکتر قاسم زاده
◽️ زمان :یکشنبه – 24 بهمن 1400
ساعت 10 صبح

جهت ثبت نام به لینک ذیل مراجعه نمائید