اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

31 اردیبهشت 1402

استراتژی

 وبینار « استراتژی ارتباط در بازارهای جهانی »

مرکز آموزش اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی سمنان برگزار می نماید
 وبینار « استراتژی ارتباط در بازارهای جهانی »
مدرس : جناب آقای دکتر کامبیز طهرانی زمان :پنج شنبه 11 آذر1400
ساعت 10 الی 13
ثبت نام