اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

1 خرداد 1402

photo_2022-01-27_07-28-48 (3)

وبینار « اینکوترمز »7 بهمن 1400

مرکز آموزش اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی سمنان برگزار می نماید

👈🏿 وبینار « اینکوترمز »

◽️مدرس : جناب آقای دکتر خرمی
◽️ زمان :پنج شنبه – 7 بهمن 1400
ساعت 10 صبح

جهت ثبت نام به لینک مراجعه نمائید