همایش تخصصی در حوزه ساختمان و خدمات فنی و مهندسی ایران و کوبا 10 آذر 1400

به اطلاع  اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور می‌رساند، در راستای افزایش سطح مراودات و با هدف شبکه سازی میان تجار و فعالان اقتصادی دو کشور ایران و کوبا، “همایش تخصصی در حوزه ساختمان و خدمات فنی و مهندسی” با حضور نمایندگان تشکل های مربوطه دو کشور و اعضای دو اتاق بازرگانی تهران و کوبا در ساعت […]