طی دیدار رئیس اتاق و سرپرست معاون عمرانی استانداری صورت پذیرفت : تعامل و همکاری دو جانبه

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی سمنان جمعه ای رئیس اتاق نشست مشترکی را با حمیدی سرپرست معاونت هماهنگی عمرانی استانداری سمنان برگزار نمود جمعه ای رئیس اتاق ضمن خوش‌آمد گویی در سمت جدید به سرپرست معاون هماهنگی عمرانی استانداری گفت : بخش اقتصادی و اتاق بازرگانی همواره تعاملات […]