اعلام نیاز اشتغال اتباع خارجی (افغانستانی)

اعضای محترم اتاق بازرگانی سمنان به استحضار میرساند بنا بر اطلاع اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان نیاز سنجی مشاغلی که نیاز به فعالیت اتباع خارجی ( افغانستانی) می باشد در دست اقدام می باشد خواهشمند است فهرست مشاغل مورد نیاز پیشنهادی آن مجموعه جهت تامین نیروی انسانی(اتباع افغانستانی) برای صاحبان […]

معرفی سامانه ثبت نیازهای علمی

طی اطلاع وزارت علوم تحقیقات و فناوری سامانه ای به نشانی https://sajed.msrt.ir برای ثبت نیازها راه اندازی شده است ، کلیه شرکت ها و دستگاه های اجرایی می توانند با ورود به سامانه فوق نیازهای پژوهشی صنعتی و کاربردی خود را ثبت نمایند