اعمال معافیت مالیاتی در خصوص مواد خوراکی

اعمال معافیت مالیاتی در خصوص مواد خوراکی مذکور  منوط به اخذ گواهی سلامت محصول از مراجع قانونی ذی صلاح از قبیل سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان غذا و دارو جهت استحضار فعالین محترم اقتصادی اطلاعات بیشتر