علی اصغر جمعه ای رئیس اتاق بازرگانی،سمنان در جمع خیرین مطرح کرد : پیشنهاد مشارکت خیرین مدرسه ساز نیاز به فرهنگ سازی گسترده دارد ،

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی سمنان رئیس اتاق بازرگانی سمنان نشست مشترکی را با سرکار خانم مهاجرانی معاون برنامه ریزی و توسعه مشارکت های سازمان نوسازی و مدارس کشور در برگزار نمودند علی اصغر جمعه ای رئیس اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی سمنان در این نشست […]