عضویت اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزشی و تحقیقاتی در اتاق های سراسر کشور

طی اطلاع معاونت کسب و کار اتاق ایران پیرو مصوبه 47709/ت 58282 ه 1400/5/5 هیات وزیران ” سمت های آموزشی در دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است ” و همچنین با عنایت به مفاد نامه شماره 11924 مورخ 30/8/1400 مدیریت امور حقوقی اتاق ایران به استحضار میرساند عضویت اعضاء هیات علمی […]

اعلام خرید شرکت های خارجی در حوزه جنوب شرق آسیا برای خرید مس و آلومینیوم

طی اطلاع معاونت بین الملل اتاق ایران تعدادی از شرکت ها خارجی در حوزه جنوب شرق آسیا برای خرید مس و آلومینیوم اعلام آمادگی نموده اند خواهشمند است امکان و حجم صادرات این محصولات را همراه با مشخصات شرکت به آدرس ایمیل info@seccima.ir تا مورخ 30 آذر اعلام نمائید