علی اصغر جمعه ای رئیس اتاق بازرگانی سمنان در نشست مشترک با امامی مسئول بسیج اقشار سپاه استان مطرح کرد :رشد اقتصادی نیازمند اجماع عمومی است

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی،صنایع ، معادن و کشاورزی،سمنان جمعه ای رئیس اتاق نشست مشترکی را با سرهنگ امامی مسئول بسیج اقشار سپاه استان برگزار کرد رئیس اتاق سمنان در این نشست گفت : از زمان تشکیل معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی ارتباط بسیار خوبی با بسیج داشته است ، اشتراک گذاری بسیاری از مسائل […]

جمعه ای رئیس اتاق بازرگانی سمنان در بازدید از شرکت چوب تراش نقطه مطرح کرد تامین زیر ساخت ها در شهرک های صنعتی حداقل درخواست سرمایه گذاران است

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی سمنان نشست بررسی شرکت چوب تراش نقطه با حضور سید محمد رضا هاشمی استاندار سمنان ، جمعه ای رئیس اتاق و مدیران کل اقتصادی در محل این شرکت برگزار گردید جمعه ای رئیس اتاق بازرگانی سمنان در این نشست گفت : چوب تراش […]

پورمند مدیر عامل شرکت چوب تراش نقطه مطرح کرد تاسیس پروژه های جدید این واحد ” اشتغال 500 نفر ” را به همراه خواهد داشت

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی نشست بررسی شرکت صنعت با حضور سید محمد رضا هاشمی استاندار سمنان ، جمعه ای رئیس اتاق و مدیران کل اقتصادی در محل این شرکت برگزار گردید پور مند مدیر عامل شرکت چوب تراش نقطه در این نشست گفت : دو پروژه این […]

در کارگروه توسعه صادرات استان سمنان مطرح شد: رشد صادرات نیازمند تعامل و عزم عمومی می باشد 

  به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی سمنان  نشست کارگروه صادرات در محل  استانداری سمنان برگزار گردید علی اصغر جمعه ای رئیس اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی سمنان در این نشست گفت : سال های متمادی است مشکل حمل نقل  گریبانگیر صادرکنندگان است ، ضعف بزرگ […]