اولین نمایشگاه دستاوردها و توانمندی های جهادی کشور

اولین نمایشگاه دستاوردها و توانمندی های جهادی کشور ◽️این نمایشگاه فرصتی است با تاكيد بر دیدگاه های رهبر فرزانه انقلاب بر اجراي مديريت جهادي بعنوان اصلي ترين راهبرد اقتصاد مقاومتي بر مبناي استدلال عقلي و نگاه ژرف به گذشته انقلاب و حوادث پيرامون آن و نقشه راه آینده در مقابله با تهدیدات مختلف در عبور […]