در نشست کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد:ایجاد سامانه قرارداد کار

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان نشست کارشناسی،شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی،با محوریت بررسی کمبود نیروی متخصص در سالن جلسات این اتاق برگزار کردید محمد همتیان دبیر اتاق سمنان در این نشست گفت : عواملی همانند افزایش اجاره بها مسکن، گرانی اقلام باعث شده است که بسیاری از […]