علی اصغر جمعه ای رئیس اتاق بازرگانی سمنان مطرح کرد :امنیت سرمایه گذاری باید یک الزام باشد

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی سمنان رئیس اتاق نشست مشترکی را با رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با محوریت رشد ۸/۶ درصدی برگزار نمودند علی اصغر جمعه ای رئیس اتاق بازرگانی سمنان در این نشست گفت : رشد اقتصادی نیازمند تامین مواد اولیه و مراوده جهانی می […]