سلسه نشست های استارتاپی

سلسه نشست های استارتاپی طی اطلاع اتاق ایران مرکز نوآوری بازرگانی بین المللی دانشگاه علمی کاربردی اتاق ایران در نظر دارد با هدف رصد چالش های فعالان اقتصادی و یافتن راهکارهای نوآورانه ، سلسه نشست های استارتاپی را برگزار نماید این مرکز این آمادگی را دارد با همراهی دانشگاه علمی کاربردی کشور ایده های نو […]

صادرات محصولات گیاهی منوط به درج نام تولید کننده

بنا به اطلاع واصله از سازمان توسعه تجارت ایران به استحضار میرساند صادرات محصولات گیاهی به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا منوط به درج نام تولیدکننده و محل توليد محموله های گیاهی به کشورهای مذکور در گواهی های بهداشت گیاهی بوده و فدرال نظارت بر دامپزشکی و بهداشت گیاهی روسیه ، از واردات فاقد اطلاعات […]