در نشست مشترک اتاق های سه گانه مطرح شد:تاثیر گذاری مطالبات بخش خصوصی در جامعیت تصمیم گیری

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان هشتمین نشست روسای اتاق های سه گانه در محل این اتاق برگزار گردید علی اصغر جمعه ای رئیس اتاق بازرگانی سمنان در این نشست گفت : بیان مطالب از سوی بخش خصوصی بسیار مهم است لذا ضرورت دارد موارد مورد هم افزایی قرار […]