در چهل چهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق سمنان رشد 6/8 درصدی بخش کشاورزی بررسی شد

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی استان سمنان چهل چهارمین نشست هیات نمایندگان با موضوع بررسی رشد 6/8 درصدی بخش کشاورزی در محل سالن جلسات این اتاق برگزار گردید علی اصغر جمعه ای رئیس اتاق بازرگانی سمنان در این نشست گفت : سازمان مدیریت و برنامه ریزی رشد 6/8 درصدی را […]