در کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی سمنان مطرح شد : رشد اقتصادی صنایع نیازمند رفع موانع می باشد 

 به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان سمنان نشست کمیسیون صنعت با محوریت بررسی رشد هشت و شش درصدی در محل این اتاق برگزار شد. جعفری رئیس کمیسیون صنعت در این نشست گفت : هدف کمیسیون صنایع ارائه نقطه نظرات برای بهبود شرایط می باشد. وی گفت: موانع باید […]