صدور مجوز اولیه تاسیس مرکز تجاری صنعت ساختمان در اقلیم کردستان

صدور مجوز اولیه تاسیس مرکز تجاری صنعت ساختمان در اقلیم کردستان 👈🏿 طی اطلاع سازمان توسعه تجارت ایران جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره به تارنمای www.arg-company.com و یا شماره تلفن های 05137234220 و 09129533812 آقای لعل نوری مراجعه نمائید