برگزاری دوره آموزشی آنلاین بازاریابی و تجارت بین الملل هوشمند

برگزاری دوره آموزشی آنلاین بازاریابی و تجارت  بین الملل هوشمند برگزارکننده اتاق شیراز شروع دوره از 20 اردیبهشت 1401 یک شنبه ها و سه شنبه ها – 5 جلسه کسب اطلاعات بیشتر و انجام ثبت نام از طریق لینک ecodip.page  و پیام واتساپ بشماره 09164954731