بهره مندی از بند(و) تبصره 15 قانون بودجه سال 1401

تعرفه سوخت نیروگاههای خودتأمین که با تأیید شرکتهای تابعه وزارت نفت دارای شمارشگر (کنتور) جداگانه باشند یا بنا به اعلام وزارت نیرو اقدام به تحویل تمام یا بخشی از برق تولیدی خود به شبکه سراسری می‌کنند، به میزان سوخت مصرفی برای برق تحویل‌شده به شبکه در ساعات اوج مصرف‌، معادل تعرفه سوخت نیروگاهی بر‌اساس متوسط […]

نشکیل کمیته مشترک بازرگانی ایران و قرقیزستان

به اطلاع کلیه اعضاء اتاق ایران می رساند تشکیل کمیته مشترک بازرگانی ایران و قرقیزستان در دستور کار این معاونت در سال 1401 قرار دارد ، بدینوسیله از کلیه افرادی که سابقع تجارت با کشور قرقیزستان را دارند دعوت میشود جهت ثبت نام حداکثر تا تاریخ 4/03/1401 مراتب حضور خود را به نمابر شماره 02188825111 […]