نخستین رویداد بین المللی خصوصی سازی در اقتصاد ایران

نخستین رویداد بین¬المللی خصوصی¬سازی در اقتصاد ایران معرفی رویداد: نخستین رویداد بین¬المللی خصوصی¬سازی در اقتصاد ایران در تاریخ شنبه 31 اردیبهشت به مدت 4 روز در سالن اجلاس سران با مشارکت سازمان خصوصی¬سازی، وزارت اقتصاد، اتاق ایران، مجلس شورای اسلامی و سایر سازمان¬ها و نهادها برگزار می¬گردد. هدف اصلی برپایی این رویداد، بررسی دو دهه […]