علی اصغر جمعه ای رئیس اتاق بازرگانی سمنان در نشست بررسی تحول اقتصادی مطرح کرد اجماع علمای سیاسی و اقتصادی الزامی برای جراحی اقتصادی می باشد

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان نشست بررسی تخصصی تحول اقتصادی در دولت با عنوان ” اقتصاد برای مردم ” با حضور سید حسن موسوی فرد معاون جنگ اقتصادی بسیج دانشجویی کشور، محمد رضا صادقی معاون اقتصادی استاندار ، علی اصغر جمعه ای رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و […]